اندر احوالات کودکی ( دعوای والدین )

94,853

مشاجره و دعوای پدر و مادر در حضور فرزند، می تواند تاثیرات منفی و مخرب بسیاری روی کودک داشته باشد که عواقب آن به طور حتم تا بزرگسالی همراه وی خواهند بود. کودکان با قرارگرفتن در موقعیت هایی مانند مخالفت لفظی، مشاجره و دادو بیداد، به شدت احساس ناامنی کرده و مستعد آسیب های روانی دیگری مانند خودمقصر پنداری و کمبود اعتماد به نفس می شوند. با دکتر محرری همراه باشید تا از اثرات مخرب دعوای پدر و مادر در حضور کودک بیشتر بدانید و با چند راهکار برای حل و تلطیف این مسئله آشنا شوید.