چرا دموکراسی خیلی هم خوب نیست؟

213
باشگاه اندیشه 107 دنبال‌ کننده
انواع مختلفی از دموکراسی در جهان وجود دارد و از دیدگاه بسیاری، دموکراسی به عنوان شیوه‌ای مطلوب از حکومت شناخته شده است. اما آیا برقراری دموکراسی در یک کشور فقط فایده دارد؟ تماشا کنید.
pixel