پس این فضایی ها کجایند؟ - فرانک دریک

1,525

فرانک دریک (Frank Drake) بنیانگذار پروژۀ SETI ،نظرات خودش را دربارۀ این سؤال که به پارادوکس فرمی معروف است، بیان می کند.

☼ Mr Kamrani ☼

☼ Mr Kamrani ☼

4 سال پیش
خیلی جالب بود واقعا ! اما نا امید کننده
سیاره اشتباهی
سیاره اشتباهی باهات موافقم!