برای بادکردن بادکنک تلمبه نزنید، نیتروژن استفاده کنید!

1,090

دور و برما پر است از ازمایش های جذاب.......... چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید........ به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir

In_ferno

In_ferno

2 سال پیش
تو بطری در بسته حال میده. نیتروژن بریذید تو شیشه نوشابه درشو ببندید بذارید یه جای گرم . بعدش ... بوم! با یخ خشک هم جواب میده ! خیلی باحاله.