اختطافچیان کودک 12 ساله در ولسوالی جاغوری دستگیر شدند

732
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 72.1 هزار دنبال‌ کننده
خبر خوش! کودک 11 ساله باشنده قریه علیاتوی ولسوالی جاغوری که چند روز قبل از مسیر راه مکتب اختطاف شده بود؛ آزاد و اختطافچیان توسط نیروهای امنیتی ولسوالی جاغوری دستگیر گردیدند. بیشتر در ویدئو بیننده باشید...
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 72.1 هزار دنبال کننده
pixel