قوجامان تبریز 7 - مهندس اکبر تقی زاده اصل (ترکی) بخش دوم

18,190
مهندس اكبرتقى زاده اصل درسال ١٣٢٧ در شهرتبریز (محله نوبر ) به دنیا آمد . بعداز اتمام تحصیلات مقدماتی وارد رشته معمارى دانشگاه ملى( شهید بهشتى ) شد. ازسال ١٣٥٢ تجربه كاراجرایى را درشركت ASP تهران آغاز نمود . تقی زاده از سال ١٣٧٣ به مدت 11 سال به مدیرکلی اداره میراث فرهنگى استان آذربایجان شرقى منصوب شد .

ARATELECOM

2 سال پیش
با تشکر از زجمات گروه مهندس در قسمتی از سخنانش به تخریب مسجد ارگ در زمان مجتهد شبستری اشاره کردند که زمان ایشان اتفاق افتاده اما در ادامه توضیح ندادند.
pixel