بهره وری در حمل و نقل جاده ای با ایجاد مراکز لجستیکی کالا

444
به گزارش پرتال جامع صنعت حمل و نقل، در این ویدئو شاهد مصاحبه با آقای مهندس طالبی مدیر دفتر سرمایه گذاری و نظارت بر بهره برداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در مورد ایجاد مراکز لجستیکی در سطح کشور هستیم. پرتال جامع اطلاعات تخصصی صنعت حمل و نقل :: www.iranway.com ::
pixel