تعزیه حضرت عباس امیر صفری و مهدی کلانتری با نوازندگی عباس صالحی(تعزیه.هنر)

1,044
تعزیه هنر
تعزیه هنر 4 دنبال‌ کننده

هنرنمایی امیرصفری و مهدی کلانتری با نوازندگی استاد عباس صالحی ومحمدامین افشاری اجرا شده در زرند کرمان تلگرام ما:taziyee_honar@ اینیستاگرام ما: taziye.honar

تعزیه هنر
تعزیه هنر 4 دنبال کننده