کارشناس شبکه ملی آمریکا//شکست سیاست های آمریکا مقابل ایران

654
کارشناسی شکست سیاست های آمریکا مقابل ایران نظر کارشناس شبکه ملی آمریکا (cspan) در خصوص شکست سیاست های آمریکا در مقابل ایران
roshangari@ 3 هزار دنبال کننده
pixel