تشیع پیکر عماد مغنیه فرمانده حزب الله با دیکلمه زیبا

1,048

لعنت به وهابیت و آل سعود و تروریست های وهابی و حامیان تروریست ها و صهیونیست ها