دوربین مخفی تعقیب و گریز پلیس

4,218
نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 25 هزار دنبال‌ کننده

تعقیب و گریز پلیسی و بررسی خشونت ترافیکی و جاده ای و علل این پدیده ... استعمال الکل و مواد مخدر رانندگان و ...

نفیسه خاتون
نفیسه خاتون 25 هزار دنبال کننده