فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 ریاضی ششم

254
فیلم فعالیت 138 و 139، کار در کلاس 139 و 140 ریاضی پایه ششم (اصلاحیه: در قسمت آخر سوال 1 فعالیت صفحه 138 ، در بخشی که باید اختلاف بین مقدار واقعی و تقریبی محاسبه می شد، به اشتباه مقدار تقریبی 12.071 نوشته شده که باید 12.07 نوشته می شد و بعد از کم کردن از 12/0716 حاصل باید 0.0016 می شد.لطفا اصلاح نمایید.
tchr 16 دنبال کننده
pixel