ساخت ورزشگاه از روز اول تا افتتاح و بهره برداری

987
اصلی ترین و سخت ترین کار میزبان جام جهانی، ساخت ورزشگاه هست. زمان بر بودن بخش ساخت و برنامه ریزی برای فضاهای ورزشی باعث می شود که انتخاب میزبان هر دوره، ۸ سال قبل از آن صورت بگیرد. در این مطلب به بررسی الزامات بهداشتی یک مجموعه ورزشی می پردازیم. لینک مطلب: http://bit.ly/2zjb4Dw
pixel