همکاری فرانسه-آلمان در کانون توجه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فرانسه

54

یکصد روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، نامزدها کارزار انتخاباتی خود را با قدرت و با تکیه بر موضوعاتی چون تروریسم، مهاجرت، احیای اقتصادی و مبارزه با بیکاری ‍پیش می برند. امانوئل ماکرون، نامزد مستقل همزمان با بازدیدی که از بازار کریسمس برلین داشت بر همکاری فرانسه و آلمان در مبارزه با تروریسم تاکید کرد و گفت: «من به این باور رسیدم که سرنوشت تاریخی فرانسه و آلمان در مبارزه با تروریسم به یکدیگر گره خورده است. برای اینکه این دو کشور به شیوه ای مشابه هدف تروریسم قرار گرفته اند. آلمان بیش از ف

دیدیش؟
دیدیش؟ 968 دنبال کننده