دیدار با خانواده شهید انصاری

603

دیدار سید مهدی رفیعی دبیر ورزش هیئت جانبازان و معلولین شهرستان گلپایگان با خانواده شهید ماشاالله انصاری در سعید آبادبه مناسبت روزمادر http://bayangolpayegan.ir

بیان نیوز
بیان نیوز 75 دنبال کننده