اولین تصویر از"افعی دم عنکبوتی"درجهان-شبکه جهانی جام جم

7,277

اولین تصویر از " افعی دم عنکبوتی" در جهان توسط فتح الله امیری کارگردان شبکه جهانی جام جم در مستند #حیات_در_رگهای_سرد