طراحی خط نورد فولاد در کتیا V6 3DExperience

33
طراحی خط نورد فولاد با استفاده از تکنولوژی مدیریت چرخه عمر محصول یا Product Lifecycle Management
pixel