یک روز گرم و آفتابی با کنکور در دانشگاه آزاد اسلامی

1,151
گزارش ویدئوی از برگزاری کنکور سراسری دانشگاه ها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری و همچنین همایش راهنمایی و مشاوره تحصیلی برای خانواده های داوطلبین که برای اولین در کشور در حاشیه برگزاری کنکور با حضور خانوده های داوطلبین اجرا شد.
pixel