شماره یک

298

در دانشکده علوم پزشکی نیشابور چه خبر است؟! تعویض های دقیقه نودی و نزدیک انتخابات به ضرر کیست؟ با هم به تماشای قسمت اول نشریه قلمرو می نشینیم...

Ghalamro_itv 2 دنبال کننده
pixel