اعتراض یک خیّر اجتماعی به وجود ربا و رشوه در کشور

146
146 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

سید محمد موسوی، مدیر عامل شرکت فیروز در همایش خیرین اجتماعی،معترض به وجود ربا و رشوه در کشور شد