امضای تفاهم نامه همکاری جهاددانشگاهی و سازمان بهزیستی کل کشور

32

این تفاهم نامه صبح روز سه شنبه 2 مهرماه 1398 با محوریت همکاری و مشارکت در زمینه فعالیت‌های تخصصی سازمان و نیز بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های موجود در راستای مسوولیت‌ها و ماموریت‌های دو طرف، بین دکتر وحید قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی در سازمان بهزیستی کشور به امضا رسید.