ماجرای شنیدنی زندانبان آیت الله طالقانی

829

وقتی آیت الله طالقانی از زندان آزاد شد، جوانان زیادی او را دوست داشتند و طالقانی چهره مشهور آن روزها بود. فقط یک چیز در کنار او تعجب برانگیز بود.در کنار فرزندان آیت الله طالقانی وجود چنین فردی که دائم به احوالات "آقا" می رسید سوال برانگیز می نمود ... khaterenegari.com

خاطره نگاری
خاطره نگاری 187 دنبال کننده