پیام تبریک سال جدید، جناب آقای مهندس طهماسبی

136
پیام تبریک سال جدید، جناب آقای مهندس طهماسبی، مدیر عامل محترم شرکت تعاونی اعضای انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق
pixel