تولید آسانسور کارگاهی

370
370 بازدید

آسانسور کارگاهی SPJ ساخت شرکت بین المللی سهند پاد یکی از بهترین و مرغوبترین برندهای شناخته شده در ایران به پشتوانه نیروی کار مجرب و تحصیل کرده های دانشگاهی که دانش تجربه و علم نوین را در کنار هم قرار داده اند تا بهترین محصول تولیدی که آسانسور کارگاهی SPJ می باشد جهت آسان سازی حمل مصالح و نفر در پروژه های بلند مرتبه بکار گرفته شود 04136562900 04136562901