نقش انگلیس و بالاخص بی بی سی در فتنه 88

605
یا مهدی
یا مهدی 338 دنبال کننده
اا

اا

3 سال پیش
صلیبیون کلا فتنه گرن
اا

اا

3 سال پیش
انگلیس درفتنه۸۸وسرکوب کسانی که خودش به خیابان آوردنقش اساسی داشت