افق کوروش برند محبوب فروشگاه زنجیره ای شد

467

برای دومین سال پیاپی فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش عنوان برند محبوب در حوزه فروشگاه های زنجیره ای را از آن خود کرد