گزارش تصویری از دوبله همزمان در سینما پرشین کرج

211

گزارش تصویری از دوبله همزمان انیمیشن در سینما پرشین کرج به سرپرستی هومن خیاط تهیه بلیت از سایت تهران دابشو WWW.TEHRANDUBSHOW.COM

pixel