با نرم افزار باروان، سریع و راحت بار بگیر

62

با گوشی تلفن همراهت بارهای سراسر کشور را براحتی مشاهده کن، مستقیم و بی واسطه با صاحبان بار و شرکت های باربری ارتباط بگیر، راحت و بی معطلی، بار رفت و برگشت مناسبتو رزرو کن نرخ تن بر کیلومتر هر باری را ببین، هزینه ها را کمتر و درآمدتو بیشتر کن