جواد فروغی در افتتاحیه کنفرانس پیامبر اعظم

437

جواد فروغی در مراسم افتتاحیه کنفرانس پیامبر اعظم در بانکوک 1385