دست فروشی که جلوی فاجعه کلینیک سینا را گرفت

68
جوان اهل خوزستان است که روزی که کلینک سینا منفجر شد، بی تامل به داخل آتش رفت و یازده زن و یک کودک را نجات داد.
کلاکت 15.5 هزار دنبال کننده
pixel