تهیه کولرگازی برای مناطق محروم

44
میدونم خیلی گرمتونه... ولی بلوچستان دوازده ماه سال گرمه البته باید گفت خیلی گرمه... بعد فکر کن تو کانکس داری درس میخونی بدون سیستم خنک کننده... یجورایی فارق التحصیل میشی از کوره هایی به نام مدرسه... طرح کودکان آفتاب برای حمایت از کودکان مناطق محروم جنوب کشور کولر گازی دوازده عدد برای مدارس بدون سیستم خنک کننده در دمای ۶۰ درجه منطقه،قیمت هر کولر چهار میلیون و پانصد هزار تومان کانال خیریه @koodakancharity
pixel