تک تاک 18 | نکات مهم در انتخاب CPU های سروری

118

در این قسمت، کارشناس ما مهندس مریم فقیهی، مهمان مسعود سوری است تا به موضوع "نکات مهم در انتخاب CPU های سروری" که مربوط به حوزه انترپرایزی است بپردازند.