طراحی برای برش لیزری

27
اگر قصد دارید فایلی را برای برش لیزری بفرستید باید آنرا در نرم افزار کورل دراو (CorelDraw) طراحی کنید. نرم افزار کورل بهترین نرم افزار برای طراحی برش لیزری است. در این ویدیو شما با نرم افزار کورل و خروجی مناسب برای برش لیزری آشنا می شوید
pixel