جنگنده ی ایرانی

520

خاطره ای جذاب از نیروی هوایی و استقبال بسیار خوب خانواده های ایثارگران و تمجید عالی سرهنگ جانباز پاسدار از انضباط ارتش

فرشاد فروزش
فرشاد فروزش 170 دنبال کننده