مجموعه موشن گرافیک پزشکی قانونی

27
مجموعه‌ی ویدیوهای توصیفی پزشکی قانونی ( موشن گرافیک ). با موضوعات ضرب و جرح، سقط جنین، تشریح و نزاع
pixel