گروه ژاپنی برای سلامتی شجریان خوانندگی کردند

827
این گروه ژاپنی با صدای خوداستادشجریان برای تشکر وارزوی سلامتی مردم ایران واستاد شجریان چنان خواندندکه همه متعجب شدند
pixel