محرومیت روستای سیرکانه

677
روستای سیرکانه در بخش کاکاوند شرقی شهرستان نورآباد لرستان می باشد که از محرومیت های زیادی برخوردار می باشد. شاید این مستند گویای بخش اندکی از این محرومیت ها باشد. https://besazim.ir/home
alihajavi 1 دنبال کننده
pixel