کلیپ زیبای خیرین مدرسه ساز جوادیه الهیه فلاح

562

کلیپی از آغاز و پایان مدرسه سازی و خیرین شهر جوادیه الهیه فلاح- ویدیویی از کاظم رفسنجانی

filimo
کرگدن - فصل 1 قسمت 14
%92
پنج جوان به واسطه مهارت هایشان وارد چالش کرگدن می شوند و این سرآغاز رفاقت بین آنهاست، غافل از اینکه چالش کرگدن از طرف یک مافیای بزرگ و پر قدرت طراحی شده است و ماجراهای غیر قابل پیش بینی را رقم می زنند…
pixel