نحوه عملکرد پمپ سانتریفیوژی (گریز از مرکز)

109

در این ویدئو نحوه کار پمپ گریز از مرکز که یکی از بهترین پمپ ها در زمینه انتقال سیالات است نشان داده شده است.

نیکاکورپ
نیکاکورپ 26 دنبال کننده