رسوایی دیگر برای کارخانه های سوسیس وکالباس

1,535
تصادف دو کامیون و پوستهای مرغی که زیر سبدهای گوجه فرنگی، مخفی شده بوده جاده شیراز_سعادتشهر ..سکوت مسئولینی که گوشت گوسفندی تازه میخورند و مردم کم توان از نظر مالی دلخوش سوسیس های نجس .
_2758345 15 دنبال کننده
آقازاده - قسمت 12
%95
کارگردان: بهرنگ توفیقی مدت زمان: 52 دقیقه
آقازاده - قسمت 12
pixel