برخوردهای نگران کننده و خطرناک برخی نهادهای حاکمیتی و ساختارهای سنتی

3,029
سعید امینیان، بنیان گذار و مدیرعامل استارتاپ الوپارک اگر روی سن یلدای استارتاپی، درمقابل ۲۰۰۰ نفر از فعالان اکوسیستم بخواهد از دغدغه هایش بگوید، خواهد گفت: پیش کسوتان و فعالان اکوسیستم استارتاپی با تقویت ساختارهای موجود و ارتباط تنگاتنگ با ساختار حاکمیتی، باید الگوی مناسبی برای رفع این معضل بیندیشند. https://shanbemag.com/yalda97
pixel