دیوانیار کانکت (همزمان سامانه ثبت آنی و اینترنت)

132
محمدی
محمدی 1 دنبال‌ کننده

امکان ارتباط همزمان سامانه ثبت آنی سازمان ثبت اسناد رسمی کشور و اینتر نت از طریق VPN سازمان

محمدی
محمدی 1 دنبال کننده