ماه فرو ماند از جمال محمد

935
موسیقی : علی رئیس فرشید | آواز : محمدعلی قدمی | شعر : سعدی | ماه فرو ماند از جمال محمد . سرو نروید به اعتدال محمد
sohbateyar 5 دنبال کننده
pixel