گاوماهی شنی منقوط: Fusigobius inframaculatus

93
گاوماهی شنی منقوط (Fusigobius inframaculatus)، از گاوماهیانی است که در بعضی از منابع جزو ماهیان جنوب ایران طبقه‌بندی شده است. بدن نیمه‌شفاف زیبایی دارد و پتانسیل نگهداری در آکواریوم را دارا است. حداکثر طول این ماهی 4.6 سانتیمتر است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Fusigobius-inframaculatus.html
pixel