تصمیمات رئیس جمهور درباره برجام

61
61 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

مردم دوبار برجام را تایید و حمایت کردندهمه انهایی که ضد برجام بودند ضد ایران هم بودند و هستند البته انتقاد فرق از برجام می کند دشمنی با برجام مختص رژیم صهیونیستی، ارتجاع و تندروهای امریکایی است اگر طی 60 روز آینده به نتیجه نرسیم دو اقدام دیگر را آغاز می کنیم آن اقدامافزایش عدم پایبندی به محدودین غنی سازی 3.5 درصد خواهد بو:نسبت به اراک هم تصمیم خواهیم گرفت تا اراک را تکمیل کنیم