بازدید علمی در سه ماهه اول

212

این کلیپ که توسط دبستان پسرانه واحد 1 در سال تحصیلی 97-96 تهیه شده را تقدیم حضور شما می نمائیم.