آوای جاوید (67)، آموزش آواز (26)، گوشه فیلی در ماهور

303

آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ، بخت جوان دارد آنکه با تو قرین است،پیر نگردد که در بهشت برین است، در این جلسه از آموزش آواز گوشه فیلی یا پنجگاه ارائه میگردد.نام این گوشه اوج هم گفته شده است...ویدیوهای بیشتر با توضیحات تکمیلی در وبسایت آوای جاوید www.AvayeJavid.com آموزش موسیقی ایرانی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید اصفهان 03137867163