پارکینگ مکانیزه

919
GELIFT 5 دنبال‌ کننده
پارکینگ مکانیزه GELIFT بدون استفاده از سیستم مکانیکی پالت و تنها با استفاده از ربات و شاتل خودرو را جابجا نموده و در این سیستم تحول عظیمی را در سیستم پارکینگ مکانیزه در مقایسه با دیگر سیستمهای مشابه ایجاد نموده است . در این سیستم قابلیت پارک در دو ردیف وجود داشته و درصد استفاده زمین برای پارکینگ مکانیزه بیشتر از 70 درصد می باشد. برای اطلاعات بیشتر و کاملتر در مورد پارکینگهای مکانیزه لطفا به سایت مراجعه نمائید. ................WWW.GELIFT.COM
GELIFT 5 دنبال کننده
pixel