یه ترفند باحال توی Gta V

857

قرار گرفتن پلیر بر روی بال