نیاز بیشتر به رهبران با پای برهنه! | ساناز صدوقی | تداکس تهران زنان 2020

382
مدیریت از «من» آغاز می‌شود؛ وقتی با پای برهنه قدم در یک سفر طولانی می‌گذارم. با تغییر واقعیت‌‌ امروز می‌توان اعداد فردا را جابه‌جا کرد.
تداکس تهران 1.1 هزار دنبال کننده
pixel